Оцінка цілісного майнового комплексу

Оцінка бізнесу підприємства необхідна у таких випадках :

— Для приватизації або корпоратизації ;

— Для викупу частини бізнесу ;

— Для застави;

— Для укладання договору концесії;

— Для передачі в оренду;

— Для інформування власника .

Основною метою проведення оцінки бізнесу підприємства є визначення його ринкової вартості на дату оцінки . Крім ринкової можуть визначатися й інші види вартостей , відмінні від ринкової , наприклад : інвестиційна , вартість ліквідації , ліквідаційна . Вид вартості безпосередньо залежить від мети проведення роботи .

Для оцінки цілісного майнового комплексу необхідно надати копії наступних документів:

1 . коротка історична довідка про підприємство ;

2 . статут підприємства і статутний договір (за наявності) ;

3 . виписка з реєстру складу акціонерів ;

4 . документи на право власності (право користування) на землю ;

5 . розрахунок річного податку на землю ;

6 . нормативна оцінка землі ;

5 . свідоцтво на право володіння на об’єкти нерухомості;

6 . реєстраційні свідоцтва .

Фінансово — економічні :

1 . Баланси (Форма № 1 ) річні за останні 3 роки + квартальні на останню звітну дату.

2 . Звіт про фінансові результати (Форма № 2) за останні 3 роки.

3 . 1 — Підприємництво.

4 . Форма № 3 та форма № 4 ( Звіт про рух грошових коштів і звіт про особистий капітал ) — за наявності .

5 . Форма № 5 «Примітки до фінансової звітності».

6 . Середньооблікова чисельність працівників за 3 роки.

7 . Довідку про первинну та балансову ( залишкову ) вартості основних засобів ( по групах) , спосіб нарахування і відсоток амортизації ( по групах) податкового обліку .

8 . Довідку про проведення індексації або переоцінок на підприємстві .

9 . Номенклатура продукції , що випускається, або послуг , що надаються ( у тому числі відпускна ціна і собівартість ) . За наявності договорів з споживачами на поставку продукції , яка буде випущена в наступному році ( роках) , то «обсяги» цих договорів .

10 . Довідка про величину необхідних обігових коштів на підприємстві ( якщо є норматив , то згідно з нормативом ) — може бути в % від валового доходу .

11 . Довідка про використання виробничих потужностей ( % завантаженості ) .

12 . Довідка про середньорічної витратах ( умовно — постійні) на утримання підприємства:

• комунальні послуги;

• заробітна плата персоналу ( в т.ч. відрахування ) ;

• орендна плата .

13. Розшифровка дебіторської заборгованості /

14. Розшифровка кредиторської заборгованості . Якщо на підприємстві є кредитні кошти , то вказати їх розмір ( в т.ч. відсотки , які необхідно погасити ), план погашення.

15 . Розрахунок резерву сумнівних боргів ( згідно з П ( с) БО 10).

16 . Розшифровка дебіторської заборгованості ( за наявності безнадійної — вказати % від загальної дебіторської заборгованості) .

17. Розрахунок статті «Запаси» Балансу підприємства (Форма № 1).

18 . Довідка про капітальні вкладення , а також величина поточних ремонтів і прогнозовані .

19. Технічний паспорт БТІ , проектно — кошторисна документація , акти виконаних робіт з будівельно — монтажних робіт та капітального ремонту ( за наявності).

20 . Технічна документація по устаткуванню.

21 . Технічна документація з мереж і комунікацій: водопровід , каналізація , газ, теплопостачання , електромережу — технічні характеристики і протяжність кожної лінії комунікацій .

Вартість робіт визначається індивідуально.

Контакти:

м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд. 9, офіс 1

тел.: +38 (044) 270 50 80

моб.: +38 (068) 303 88 08

Графік роботи: пн.-пт., з 09:00 до 18:00 (13:00-14:00 обід)